FacebookFacebook | RSS kanályRSS | Mapa webu | Uživatelů online: 3
O víkendu se hraje
Aktuální výsledky
Informační tabule


Zpoza lajny, aneb, jak to viděl nejeden z diváků…

Kategorie: Novinky

Jelikož prozatím není od vedení A-týmu k dispozici oficiální analýza tohoto ročníku 1. B třídy, tak nabízíme názory, které také zazněly mezi lidmi, pravda, víceméně všechny pocházejí z diváckého sektoru, tudíž jsou v nejednom případě docela kritické, ovšem naprosto slušné a postavené na logickém základě, takže není nejmenší důvod je nezveřejnit, neboť klubový web je tu proto, aby sloužil celé fotbalové veřejnosti, tedy umožnil svobodně sdělit svůj názor na únanovský fotbal bez ohledu na to, zdali se zrovna jedná o hlas vládní, či opoziční.

Při hodnocení právě skončeného ročníku 1. B třídy, byť bude sebekritičtější, nelze nezmínit fakt, nesčetněkrát potvrzený fotbalovou praxí, který říká, že druhý rok po postupu do vyšší soutěže bývá většinou ten nejtěžší až kritický. Nezbývá než s tím plně souhlasit a z tohoto pohledu jsou příčiny nepříliš povedené sezóny, do níž šel totiž A-tým s nemalými ambicemi, navíc v nejednom případě podpořenými i silnými prohlášeními, ovšem realita byla naprosto odlišná, tudíž se nijak divit, že kritika z řad divácké obce byla nebývale silná, jakoby vysvětleny, ovšem není tomu tak, neboť to nebyla ani zdaleka jediná příčina. Ona ta letošní sezóna totiž v plné nahotě ukázala, že mnohem lehčí je něco zbořit, nežli vytvořit, což není žádná spiklenecká teorie, ale realita potvrzená výsledky během letní přípravy – podzimu a zimní přípravy – jara, z čehož vyplývá, že je možná rozumné stavět na tom dobrém, co v mužstvu je, pracovat na odstranění jeho slabin a postupně ho přetvářet k obrazu svému. Samozřejmě je neoddiskutovatelným právem každého realizačního týmu vybrat si konkrétní hráče, zvolit základní rozestavení a způsob hry, který uzná za vhodné, ovšem musí to stihnout během letní, či zimní přípravy, jinak vznikne chaos v řadách jeho vlastního mužstva, navíc při jedné z těchto činností třeba brát ohled i na druhé, kteří také a třebas i dlouhodobě pracují ve prospěch klubu, nikoliv jim s pozice silnějšího, každého půl roku ničit jejich úsilí tím, že se jim odebere tu ten, pak zase onen hráč! To se pak může velice lehce stát, že v tom dotyčném bouchnou saze o to snáz, je-li opakovaně postaven před hotovou věc, bez předchozí diskuse a klub tím přichází o poctivého a obětavého pracanta. Navíc každý musí umět svoji volbu nejen vysvětlit, naučit hráče, ale také obhájit před veřejností v případě, že se nedaří, nikoliv hledat chyby v neobjektivních referátech, či rozvracečích z nejmenovaného pohostinství. Ono je to totiž všude stejné, když se daří, tak je pohoda a smetánku slíznou hráči, naopak, pokud to nejde, je to vina trenéra a vedení! V této souvislosti se nabízí také otázka, zdali nový trenér vůbec tušil, jakému tlaku jsou trenéři v Únanově, zejména v případě A-týmu vystaveni a jestli s tímto nebezpečím nemělo počítat i samotné vedení klubu? Samozřejmě, že je to vůči nim nespravedlivé, ale je to realita, kterou nikdo nezmění a pokud se někdo rozhodne do toho jít, tak s tím musí počítat a umět žít, konec konců to dělá dobrovolně. Na diváckou veřejnost totiž nelze nikdy zapomínat, vždyť co divák, to potencionální rodič hráče, ať již stávajícího, či budoucího a hráčů není nikdy dost. Stejně tak netřeba zapomínat na fakt, že fotbal se v Únanově po dlouhá léta těší největšímu zájmu veřejnosti, čemuž logicky odpovídá i výše finanční podpory od obecního úřadu. Ovšem, pokud by nastala situace, že lidi přestane fotbal zajímat a stane se koníčkem jen pro úzký okruh lidí, tak je víc než pravděpodobné, že to zohlední i radní ve svých dotacích, na kterých je FO doslova existenčně závislý.

Ať už jsou diváci jacíkoliv, tak fotbal je potřebuje a mají právo na názor, byť je třeba špatný! Nebo ne?
Krátce ještě k obhajobě hráčů, protože i ten nejtvrdší kritik by si měl uvědomit, že je fotbal neživí a mají naprosto stejné strasti a životní trable jako všichni ostatní! Nesrovnávejte prosím nesrovnatelné, protože dnes nikoho nezajímá, zraní-li se někdo zrovna v době, když na fotbalovém hřišti hájí barvy ÚNANOVA. Ti kluci to nemají opravdu jednoduché, a proto si jich především obrovsky važme a jen občas a malinko zkritizujme, neboť v opačném případě je možné, že tady nebude nikdo hrát. Letošní sezóna přinesla jednu významnou zkušenost také pro samotné hráče, pro které by mělo být poučením to, že v kolektivních sportech, tu a tam nastane mezi jeho členy nějaký problém, to není nic výjimečného, naopak pokud by se to občas nestalo, nebylo by to normální. Jde o to, jak se k tomu postaví, konkrétně, zdali jsou k sobě tolerantní, upřímní, vzájemně se respektují a především se snaží problém řešit ku prospěchu únanovského fotbalu, nikoliv kydat špínu jeden na druhého.
Fotbal je o soudržném týmu, který ovšem netvoří jenom hráči a trenéři, ale také vedení klubu a v neposlední řadě také divácká veřejnost!

Tak tohle byla snaha o neoficiální analýzu sezóny, viděnou očima rozličného diváckého spektra, jejichž snahou v žádném případě není, i když to možná bude někdo takhle cítit, nebo i prezentovat, nějak hrotit situaci, ale právě naopak vyzvat širokou fotbalovou veřejnost k větší loajalitě, trpělivosti, klidu a podpoře vedení FO A. S. A. ES ÚNANOV!

Komentáře

Přidat komentář
ochrana proti spamu